Rutiner och regler

Parkering: Parkera på grusplanen utanför staketet. Närmast grinden är det reserverad plats för handikapp-parkering.

In- och utpassering, gående: För att komma in i klubbstugan behöver du en ”nyckelknapp” som du får av sekreteraren när du betalat din medlemsavgift. Nyckeln fungerar i grinden vid parkeringen och i klubbstugans ytterdörr. Vid grinden finns också en dörrklocka, så att dina gäster kan ringa på för att bli insläppta. För att komma ut genom grinden när du skall hem igen, tryck på knappen på den lilla stolpen ett par meter innanför grinden. Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda i klubbstugan och hangarerna innan du går sist hem.

In- och utpassering, biltransport: I nyckelskåpet finns ett passerkort som kan öppna bilgrinden. Kör bara in fordon som behövs för transport av t.ex. tunga saker till hangaren eller liknande. Parkering av bilar sker på grusplanen utanför staketet.

Rökning: Klubbstugan är rökfri av trivelskäl. Hangaren och flygplatsområdet, särskilt tankanläggningen är rökfria av säkerhetsskäl. Behöver du röka, gör det utomhus på sådan plats att röken inte besvärar någon.

Värme: Allrummet på bottenvåningen och konferensrummet på övervåningen har tidsstyrd uppvärmning i syfte att spara på uppvärmningskostnaderna. Värmen sänks i dessa rum under veckodagarna, eftersom aktiviteten då är låg i klubbstugan. Se därför till att stänga dörrarna till briefingrummen på bottenvåningen och övernattningsrummen på övervåningen när du är sista person att lämna klubbstugan, annars går besparingen om intet.

Städning: Vi hyr in en städfirma som håller rent och fint. Det är okej att spontant ställa saker i ordning om man känner för det.

Mat i kyl och frys: Det finns fika i kylen, mat i frysen och glass i boxarna under trappan. Det är bara att ta för sig. Betalning sker i kassan i köket eller via Swisch, numret är anslaget i köket.

Ingvar Thuréns bibliotek: Anhöriga till vår bortgångne medlem Ingvar Thurén donerade hans bibliotek av flygböcker till klubben. De är placerade i hallen och man får låna hem böcker om man skriver upp sig på en lånelista som är anslagen på bokhyllan. Vårda böcker och tidskrifter ur detta bibliotek andaktsfullt!

Tidskrifter och videofilmer i allrummet: Tidningarna och filmerna är tänkta att läsas och ses i klubbstugan. Låna inte hem dem, då det är lätt att de stannar kvar hemma.

Hyra rum eller hela klubbstugan: Det går utmärkt att boka klubbstugan för kalas eller liknande. Den som bokar ansvarar för att stugan lämnas i samma skick som den mottogs. Kontakta någon av stugvärdarna för detaljer.

Brandsäkerhet: Både klubbstugan och hangarerna är brandlarmade med direkt koppling till Räddningstjänsten. I klubbstugan reagerar larmet på hög värme. I hangaren är det rökdetektorer. Undvik därför att skapa rök i hangaren, genom att blåsa in flygavgaser, köra in fordon, eller liknande. Larm som utlöses av oaktsamhet kallas falsklarm av Räddningstjänsten och debiteras den enskilde med flera tusenlappar.

Brandsläckare finns i klubbstugan, i hangarerna, vid tankanläggningen och vid stationsbyggnaden.

Materiel i hangarerna: Klubbens flygplan har varsitt skåp i hangaren, där t.ex motorolja och rengöringsutrustning förvaras. Det är helt okej att städa här om man upplever sådant behov.