Historia

Skövde flygklubb bildades 1936. Det första flygplanet som klubben flög med var en så kallad ”Flygande Loppan”, ett amatörbyggt flygplan med tveksamma prestanda. Det fanns inget egentligt flygfält i Skövde, så man nyttjade isen på Simsjön för att starta och landa.

Kort därefter inträffade andra världskriget. Bränsleransoneringen gjorde att klubben i huvudsak fick ägna sig åt segelflyg under krigsåren. Till och med vinsch-bilen som användes för att starta segelflygplanen fick lämna ifrån sig sina gummidäck till Krigsmakten. Helt ogin var dock inte staten, för vid denna tid nyttjades Heden, mellan nuvarande Skaraborgs Regemente P4 och Trängregementet, som flygfält. Klubbens första hangar uppfördes under denna tid och var belägen i Segerstorp.

Klubben växte och fick snart inte plats på Heden. Ett kort tag huserade klubben på F6 flygflottilj i Karlsborg och därefter i Vinninga utanför Lidköping, på ett av flygvapnets gräsflygfält. Under tiden i Vinninga återstartade klubbens motorflygningar, med en Tiger Moth, och under 1950-talet inrättade klubben en motorflygskola för att lära sina medlemmar att flyga med motor. Klubben flyttade till ett annat militärt gräsfält utanför Jung. Detta fält hamnade ivägen för ett motorvägsbygge och så fick Skövde flygklubb bo på F6 i Karlsborg igen.

I början av 1960-talet anlades en riktig flygplats i Skövde, närmare bestämt i Hasslum, nuvarande Mejselvägen. Från detta fält flögs det flitigt, både kommersiellt och i klubbens regi. I takt med att Skövde växte kom dock fältet i Hasslum att ligga lite väl centralt, landningsvarvet lär ha legat rakt över Östermalm.

1989 invigdes Skövde flygplats på sin nuvarande plats strax nordöst om staden. Nu hade också flygklubben växt till sådan storlek att man beslöt att dela den i två. Segelflygarna bildade en egen förening, Skövde Flygklubb, med hangar och klubbstuga på östra sidan fältet och motorflygarna bildade 1 januari 1990 Skövde Motorflygklubb med hangarer och klubbstuga på västra sidan fältet, bredvid terminalbyggnaden. I klubbstugan hänger fortfarande propellern från klubbens ”Flygande Loppa”, som ett minne om hur det började, 1936.

Propellern från klubbens första flygplan, en "Flygande Loppan", år 1936.

Propellern från klubbens första flygplan hänger i klubbstugan.