Bli medlem

Du kan vara medlem i Skövde motorflygklubb på två olika sätt:
Huvudmedlem – för dig som vill flyga med oss: 2200 kr/år (varav 450 är för medlemskap i KSAK, riksflygförbundet)

Huvudmedlem, som betalar till KSAK på annat sätt (t.ex via annan klubb): 1 660 kr/år

Som huvudmedlem eller gästmedlem har du tillgång till klubbstugan och kan boka klubbens flygplan för egen flygning eller skolning med någon av våra lärare.

Stödjande medlem – för dig som inte avser nyttja klubbens flygplan:
200 kr/år
Som stödjande medlem nås du av information om klubbens aktiviteter.

Årsmedlemsavgifter skall betalas in under januari månad, respektive kalenderår. Använd klubbens bankgiro 315-9001. Märk inbetalningen med ditt eget namn, så att kassören vet vem som har betalat vad.