Vilka flygutbildningar erbjuds?

 

PPL (PRIVATE PILOT LICENCE)

Praktisk träning:
45 timmar flygträning, 10 timmar ensamflygning varav 5 timmar måste vara navigering. Av dessa 5h måste minst 150nm och landning vid två skilda instrumentflygplatser, utöver ditt hemmafält.
Instrumentflygträning.
Teoretisk träning:
Huvuddelen på distans via webbplattform, 25 lärarledda timmar.
Begränsningar:
Maxvikt 5,7 ton, kolvmotorsflygplan.

Krav för att gå vidare till tyngre certifikat.
Giltighet:
Certifikatet har du på livstid medans klassen, som är giltig i 24 månader, måste förlängas. De sista 12 månaderna måste du ha flugit 12h.

 

Besök hos flygläkare, Klass 2.
<40 år …Vart 5:e år
40-50år … Vart 2:at år
50-> …Varje år.

LAPL (LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENCE)

Praktisk träning:
30 timmar flygträning, 6 timmar ensamflygning varav 3 timmar måste vara navigering. Av dessa 3 timmar måste en flygning vara i minst 80nm och landning vid en instrumentflygplats utöver ditt hemmafält.
Teoretisk träning:
Huvuddelen på distans via webbplattform, 25 lärarledda timmar.
Begränsningar:
Max 4 passagerare (Inkl pilot) på enmotoriga flygplan eller TMG på upp till 2ton, inom Europa.

Kräver uppgradering till PPL för att gå vidare till tyngre certifikat.
Giltighet:
Certifikatet har du på livstid medans klassen, som är giltig i 24 månader, måste förlängas. Under de 24 månaderna måste du ha flugit 12h.

 

Besök hos flygläkare, Medical LAPL.
<40 år …Vart 5:e år
40-> … Vart 2:at år

MÖRKERBEHÖRIGHET

Praktisk träning:
5h flygning, minst 3h med lärare.

1h navigering med lärare om minst 27nm.

5 fullstopp-landningar under ensamflygning.
Tillkommer för LAPL-elever:
1 flygtimme med instrumentflygning, motsvarande krav för PPL.
Teoretisk träning:
3h teoretisk utbildning i lektionssal+distansutbildning.

 

Giltighet:
Ingen begränsning på giltighet.