Skövde flygplats har TIA & TIZ från och med 1 februari 2018

Den första februari 2018 fick Skövde flygplats eget luftrum, i form av TIA & TIZ.

I ett mail till medlemmarna i Skövde motorflygklubb skriver CO ATS Skövde:

”Från och med 2018-02-01 införs TIA och TIZ vid Skövde Flygplats.

Observera kravet på dubbelriktad radioförbindelse vid flygning i TIA/TIZ.
Vi från ATS Skövdes sida ser gärna att VFR-flygning till och från flygplatsen sker via de
publicerade inpasseringspunkterna för att underlätta informationstjänsten samt öka
flygsäkerheten.”

ESGR VAC och Svenska flygfält finns den nya informationen, komplett med ovan nämnda inpasseringspunkter.